Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - CEIDG

Email Drukuj PDF

Każdy podmiot będzie zobowiązany regulować należności podatkowe (PIT, CIT i VAT) poprzez wpłatę ww. podatków na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
Indywidualny rachunek podatkowy można wygenerować na portalu podatki.gov.pl https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatko…/
Administracja Skarbowa informuje, że dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych zostały zamknięte z dniem 1 stycznia 2020 r.
Więcej na stronie https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 19:54
Email Drukuj PDF

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Jeremie2 ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy Jeremie2 jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej.
Projekt Jeremie2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013.

Informacje o Agencji Rozwoju S.A. w Koninie (ARR S.A. w Koninie)
ARR S.A. w Koninie jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.
Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko kilkuset pożyczek na łączną kwotę ponad 36 mln zł.

O pożyczce Jeremie2
Fundusz Pożyczkowy Jeremie2 utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz ze środków FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Mała pożyczka inwestycyjna” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności rozwoju do rozszerzenia działalności o nowe produkty i usługi. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie2 jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Kto może otrzymać wsparcie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstwa w fazie start-up, czy osoby rozpoczynające działalności gospodarczą.

Co oferujemy naszym klientom?
• pożyczki do 500.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
• pożyczki od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla średnich przedsiębiorstw,
• stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% w skali roku,
• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
• okres spłaty do 7 lat,
• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
• minimum formalności,
• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
• tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
• rozszerzenie działalności lub
• wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
• realizację nowych projektów lub
• wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
• przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;
W szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:
• posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
• prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej
(w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
• terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
• mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
• zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty
Weksel własny in blanco obligatoryjnie oraz dodatkowo jedna z poniższych form prawnego zabezpieczenia:
• poręczenie wg prawa cywilnego,
• hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia (min. 110% wartości pożyczki),
• sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min. 130% wartości pożyczki),
• poręczenie innej instytucji finansowej,
• gwarancje bankowe,
• blokada środków na rachunku bankowym,
• inne przewidziane przepisami prawa.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji ARR S.A. w Koninie.
Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

informacja: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Email Drukuj PDF

ogłoszenie arr dotacje kolo 08 2018

Email Drukuj PDF

Jesteś mikroprzedsiębiorcą i chciałbyś dowiedzieć się jak składać JPK_VAT za pomocą nowej aplikacji e-mikrofirma? 15 lutego przyjdź na szkolenie do swojego urzędu skarbowego.

Termin złożenia pierwszego JPK_VAT za styczeń przez mikroprzedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, mija 26 lutego 2018 r. To ostatni moment na to, by zapoznać się z nowym obowiązkiem.

Załączniki:
Pobierz (doc00071520180212112958.pdf)Plakat - szkolenie Koło [ ]0 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 12 lutego 2018 11:55 Więcej…
Email Drukuj PDF

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Spróbuj zmierzyć się z JPK_VAT już teraz – nie czekaj do przyszłego roku. Co zyskasz? Skrócony czas zwrotu podatku VAT.

Konieczność składania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r. Jeżeli jednak prześlesz JPK_VAT już za październik, listopad, grudzień 2017 roku, Twój czas oczekiwania na zwrot VAT skróci się z 60 do 25 dni. Będziesz miał też okazję przetestować i poznać w praktyce funkcjonowanie aplikacji, jeszcze zanim przesyłanie pliku stanie się Twoim obowiązkiem.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Od nowego roku obowiązek dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających do 10 osób i osiągających obrót roczny do 2 milionów euro (w tym również jednoosobowe działalności gospodarcze), składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie.
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Aby ułatwić przedsiębiorcom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów udostępniło Aplikację Klient JPK, która pozwala podatnikom na bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików JPK. Należy jednak pamiętać, że aby wysłać plik, niezbędne jest posiadanie certyfikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego e-PUAP (bezpłatny).
Mikroprzedsiębiorcy mogą również liczyć na pomoc w wypełnianiu nowego obowiązku. Na specjalnie utworzonej stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Źródło: Urząd Skarbowy w Kole

Strona 1 z 6

Gospodarka

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki