Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Pomoc społeczna

Email Drukuj PDF

JESTEŚMY DLA CIEBIE!

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną poniżej instytucją.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciela ustawowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
62-650 Kłodawa, ul. Poznańska 1
tel. 0 63 273 00 95
tel/fax. 0 63 273 06 72
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30-15.30

Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka:
 • świadczenia pieniężne
 • profilaktyka leczenia uzależnień
 • poradnictwo
 • pomoc osobom bezrobotnym
 • pomoc dla osób przewlekle chorych i osób z zaburzeniami psychicznymi
 • wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym
 • działania na rzecz osób starszych
 • usługi opiekuńcze w domu chorego
 • praca socjalna
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • współpraca na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i organizacjami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Klub Seniora
nieformalna organizacja seniorów skupiona przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie
tel. 0 63 273 00 95
czynny w każdy czwartek 15.00-19.00
 • organizacja czasu wolnego osób starszych, wspólna zabawa, taniec,
 • zespół śpiewaczy
 • aktywizacja osób starszych
 • działalność kulturalna

Klub Pacjenta Zdrowia Psychicznego
nieformalna organizacja przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie
tel. 0 63 273 00 95
czynny w każdy wtorek 14.00-17.00
 • spontaniczne spotkania osób z zaburzeniami psychicznymi
 • terapia
 • kontakt z lekarzem psychiatrą i pielęgniarką psychiatryczną
 • integracja społeczna
 • współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kole

Stowarzyszenie Sprawni Inaczej
Kłodawa ul. Dąbska 14
tel. 0 663 728 130
http://sprawniinaczej.klodawa.eu/
Spotkania członków Stowarzyszenia
w każdy piątek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie
w godz. 15.00-18.00
 • wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • rehabilitacja
 • aktywizacja społeczna
 • integracja społeczna
 • edukacja
 • rozdawnictwo żywności PEAD

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowa w Kłodawie
62-650 Kłodawa, ul. Włocławska 1 / Dom Strażaka
czynna od poniedziałku do piątku 13.00-17.00;

 • pomoc pedagogiczna i wychowawcza
 • pomoc psychologiczna
 • prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych
 • realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych
 • organizacja wypoczynku letniego
 • dożywianie dzieci
 • współpraca z innymi organizacjami

 

Gminny Punkt Wspierania Rodziny i Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
62-650 Kłodawa, ul. Włocławska 1/ Dom Strażaka
Czynny 25 godzin miesięcznie w następujących dniach i godzinach:

a) Każdy wtorek miesiąca w godzinach 17:00- 21:00.

b) Trzeci czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 21.00

c) Drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 17:30 – 20:00.

 • Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcie psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, leczenia specjalistycznego itp.
 • Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej),
 • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,
 • Poradnictwo, współpraca z grupami wsparcia.

Telefon zaufania 0 603 860 509

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ośrodek Pomocy Społecznej czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 - 15.30
Kłodawa ul. Poznańska 1
tel. 0 63 273 00 95
tel/faks 0 63 273 06 72
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
62-650 Kłodawa, ul.Wyszyńskiego 44
tel. 0 63 273 52 03
 • wsparcie osób ubogich
 • dystrybucja żywności w ramach pomocy Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców Polski
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i do pielęgnacji chorych
 • organizacja badań profilaktycznych
 • współpraca ze szkołami w zakresie wyposażenia w meble
 • współpraca z organizacjami charytatywnymi w kraju i za granicą Holandia, Niemcy.Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
62-650 Kłodawa ul. Wyszyńskiego 44
tel. 0 63 273 52 03
czynny w każdy piątek
w godz. 16.00-18.00
* grupa A A
* klub abstynenta

Grupa Anonimowego Alkoholika
przy Kościele Parafialnym w Kłodawie
Spotkania członków Stowarzyszenia
w piątki o godz. 18.00
w niedziele o godz.19.00
w salce przy kościele w Kłodawie
telefon zaufania: 0 511 411 112
 • Grupa nieformalna

Poradnia Leczenia Uzależnień
62-600 Koło ul. PCK
tel. 0 63 261 07 07

Oddział Leczenia Uzależnień
62-510 Konin ul. Wyszyńskiego
tel. 0 63 240 44 31

Stowarzyszenia zajmujące się dystrybucją żywności z programu PEAD - pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności, z rezerw Unii Europejskiej:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kłodawie
Adres kontaktowy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
62-650 Kłodawa, ul. Poznańska 1,
tel. 0 63 273 00 95

Stowarzyszenie z “Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
62-650 Kłodawa, Korzecznik
tel. 0 63 273 52 18

Stowarzyszenie “Rozwój Lokalny i Edukacja” w Rysinach
62-650 Kłodawa, Rysiny
tel. 0 63 273 51 92

“Ochotnicza Straż Pożarna” Młodzieżowa Drużyna Strażacka w Kłodawie
62-650 Kłodawa, ul. Włocławska 1
tel. 0 609 977 311
Życie w Kłodawie Rodzina i pomoc społeczna

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki