Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Edukacja - Razem możemy więcej

"Razem możemy więcej - kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa"

Email Drukuj PDF

Wraz z 1 września 2017 r. w trzech szkołach Gminy Kłodawa rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu pn. „Razem możemy więcej – kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa”.

Projekt opiewający na łączną wartość 1 365 050,14 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków europejskich (w wysokości 1 221 360,65 zł).

Celem projektu jest:
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nowoczesnych metod nauczania
oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki8, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnym i potrzebami edukacyjnymi, doradztwo zawodowe,
- szkolenia dla nauczycieli,
- doposażenie szkół.

Razem możemy więcej

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizowane będą w okresie 1 października 2017 r. –
30 czerwca 2019 r. w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie,
- Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz niezbędne formularze można otrzymać już w ww. szkołach.

Termin realizacji projektu: 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Poprawiony: środa, 04 października 2017 13:26
Życie w Kłodawie Edukacja i Nauka Razem możemy więcej

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki