Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Gospodarka - Rolnictwo

Modernizacja gospodarstw rolnych

Email Drukuj PDF
“Jedna osoba może złożyć w ciągu jednego dnia jeden wniosek na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Dnia 5 listopada br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie, które zmienia szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach powyższego działania może być złożony osobiście przez zainteresowanych albo przez upoważnioną osobę, przy czym jedna osoba lub upoważniona osoba może jednego dnia złożyć wyłącznie jeden wniosek. To ograniczenie nie dotyczy osób, które ubiegają się o pomoc finansową na realizacje inwestycji, w przypadku której refundacji podlega maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych i kiedy wymagane jest złożenie oddzielnego, dodatkowego wniosku (dotyczy to inwestycji realizowanych w związku z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej).

Wnioski, dla których w pierwszym naborze zabraknie środków finansowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 października br. „w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (Dz.U. Nr 201, poz. 1460), wszystkie złożone wnioski w pierwszym naborze od 9 listopada, które nie uzyskają dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków finansowych na ten rok, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym naborze wniosków i będą traktowane tak, jak złożone pierwszego dnia.

Informujemy również, że rolnicy będą mogli składać wnioski w Oddziałach Regionalnych ARiMR także w sobotę 10 listopada br. Oddziały Regionalne będą czynne w tym dniu do godziny 16.15.

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR
Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2007 12:45

UWAGA ROLNICY!!! BARDZO WAŻNE!!!

Email Drukuj PDF
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin rozpoczęcia naboru wniosków do działania nr 121 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn.”Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wnioski można będzie składać od 9 listopada w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu zamieszkania rolnika. Nie warto czekać z przygotowaniem wniosku, gdyż o przyznaniu pomocy decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie informacje na temat wymagań oraz wzór wniosku możńa znależć na stronach agencji www.arimr.gov.pl (zakładka z lewej strony: Modenizacja gospodarstw rolnych http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=70&id1=0&id2=0)

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2007 08:40

Szkolenia dla rolników PROW 2007  2013

Email Drukuj PDF
W Kłodawie, w Siedzibie Powiatowych Doradców WODR dnia 31.10. br odbędzie się szkolenie z zakresu tematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Szkolenie obejmować będzie w szczególności zagadnienia: modernizacja gospodarstw rolnych, ułatwianie startu młodym rolnikom, zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Początek szkolenia godzina 13.

Więcej informacji na temat PROW 2007 – 2013 znależć można na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl


Polscy rolnicy popełniają najmniej błędów

Email Drukuj PDF
Odkąd weszliśmy do UE, rolnicy co roku składają wnioski o płatności do gruntów rolnych. Jak wynika z informacji Komisji Europejskiej, nasi rolnicy są jednymi z lepszych w UE i popełniają najmniej błędów we wnioskach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła kontrole na miejscu w terenie do płatności za 2007 r.

ARiMR kontroluje ponad 6% gospodarstw rolnych. Sprawdza czy powierzchnia upraw deklarowana przez rolników we wnioskach odpowiada rzeczywistej powierzchni uprawianych gruntów rolnych. W Polsce kontroli podlega 100 tys. gospodarstw, o powierzchni przekraczającej w sumie ponad milion hektarów.

Błędy, które we wnioskach o płatności popełniają polscy rolnicy dotyczą zaledwie 0,4% kontrolowanej powierzchni. To najmniej w całej Unii Europejskiej! W Niemczech, przy podobnym poziomie kontroli (ponad milion ha) błędy we wnioskach dotyczą 0,6% sprawdzanej powierzchni. We Francji i Irlandii jest to 0,7%; we Włoszech 1,0%, zaś w Grecji, Hiszpanii i Holandii 2,4%. O wiele więcej błędów popełniają rolnicy nowych państw członkowskich. Na Malcie aż 20% kontrolowanej powierzchni gruntów rolnych jest deklarowana przez rolników we wnioskach z błędami, na Cyprze – 15%, a na Litwie, Łotwie i Estonii (od 2,8 % do 3,2%).

Złożone wnioski o dopłaty obszarowe są sprawdzane w ramach kontroli administracyjnej, a w wylosowanych gospodarstwach przeprowadzone zostały kontrole na miejscu. W połowie października analiza wyników kontroli była bardziej zaawansowana niż w ubiegłym roku. W gospodarstwach, które były wylosowane, kontrolerzy spotkali się ze zrozumieniem właścicieli, którzy udostępnili im niezbędne dane i dokumenty, a to wpłynęło na sprawny przebieg kontroli na miejscu.

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR

Komisja Europejska przekonana - owoce miękkie objęte dopłatami

Email Drukuj PDF
Polska odniosła sukces i od przyszłego roku rolnicy, którzy uprawiają truskawki i maliny otrzymają dodatkowe dopłaty. Komisja Europejska zgodziła się z naszą argumentacją i tymi płatnościami zostaną objęci ci rolnicy, którzy uprawiają te owoce na powierzchni, co najmniej 0,1 ha (10 arów). Dodatkowe dopłaty otrzymają także producenci pomidorów, które są przeznaczone do przetwórstwa. Płatności do tych upraw będzie wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z przyjętym prawem wspólnotowym od roku 2008 w Polsce zostały wprowadzone dwa nowe schematy pomocowe w ramach płatności bezpośrednich.

Pierwszy dotyczy płatności z tytułu owoców miękkich. Dopłaty będą przyznawane rolnikom uprawiającym maliny i truskawki na cele przemysłowe (dostarczane do przetwórstwa). Dla Polski została określona powierzchnia referencyjna wynosząca 48 000 ha. Rolnicy będą mogli otrzymać max 400 Euro/ha uprawy malin i truskawek. Polska wynegocjowała, aby minimalny obszar objęty tą pomocą wynosił 0.1 ha ( 10 arów). W pozostałych krajach UE obszar ten jest większy i wynosi aż 0.3 ha.

Drugim schematem pomocowym dla rolników w ramach dopłat bezpośrednich jest dodatkowa płatność do uprawy pomidorów. Będzie ona przyznawana rolnikom, którzy prowadzili uprawy pomidorów do przetwórstwa, w okresie referencyjnym (okres ten będzie ustalony). Koperta finansowa dla Polski na ten cel wynosi 6,7 mln Euro. W roku ubiegłym w ramach pomocy przyznawanej na rynku owoców i warzyw przetworzonych pomoc była przyznana blisko 2,4 tys. rolnikom zrzeszonym w grupach producentów rolnych do ponad 171 tys. ton pomidorów przemysłowych obejmujących powierzchnię 4,8 tys. ha. O obie płatności rolnicy będą mogli ubiegać się w ramach płatności do gruntów rolnych. Wnioski o takie płatności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje każdego roku od 15 marca.

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR

Strona 10 z 15

Gospodarka Rolnictwo

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki

 

U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w. Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku, zmie� ustawienia swojej przegl�darki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk