Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 5 liniach komunikacyjnych nr: 3009063501U, 3009063503U, 3009063507U, 3009063932U, 3009063933U

Email Drukuj PDF

Tablica autobusyW dniu 9 grudnia 2021 roku Gmina Kłodawa złożyła wniosek o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. W dniu 7 lutego 2022 r. została zawarta umowa Nr 1.12/22 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 5 liniach komunikacyjnych nr: 3009063501U, 3009063503U, 3009063507U, 3009063932U, 3009063933U w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Kłodawa.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 101 988 ,00 zł

Całkowita wartość zadania: 121 365,72 zł

Celem projektu jest organizacja, zarządzanie i planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej 5 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Kłodawa. Dzięki funkcjonującym liniom komunikacyjnym mieszkańcy Gminy Kłodawa będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół oraz placówek zdrowia.

Budowa ul. Polnej z dofinansowaniem ze środków RFRD

Email Drukuj PDF

Tablica ul. Polna

W sierpniu 2020 roku gmina Kłodawa złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Polnej w m. Kłodawa. W marcu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację tego zadania, w ramach którego zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Tecław sp.j. z Kutna. W kwietniu 2021 roku ogłoszono listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na której znalazła się ulica Polna. Podpisanie umowy z wykonawcą robót oraz przekazanie placu budowy nastąpiło 14 maja 2021 roku. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania została zawarta 6 lipca 2021 roku. Dofinansowanie inwestycji to wsparcie w wysokości 1.001.088,84 zł, a całkowita wartość zadania 1.469.850,82 zł. Cel projektu to poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie spójności sieci dróg publicznych oraz wyrównywanie potencjału społeczno – gospodarczego. Efekt zrealizowanych robót to 728 mb jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Przebudowa Ratusza Miejskiego w Kłodawie z dofinansowaniem ze środków RFIL

Email Drukuj PDF

tablica nr2

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 5 liniach komunikacyjnych nr: 3009063501U, 3009063503U, 3009063507U, 3009063932U, 3009063933U

Email Drukuj PDF

Tablica DONATA

W dniu 19 listopada 2020 roku Gmina Kłodawa złożyła wniosek o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. W dniu 31 grudnia 2020 została zawarta umowa Nr 23.20/20 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 5 liniach komunikacyjnych nr: 3009063501U, 3009063503U, 3009063507U, 3009063932U, 3009063933U w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Kłodawa.
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 102 948,00 zł
Całkowita wartość zadania: 122 508,12 zł
Celem projektu jest organizacja, zarządzanie i planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej 5 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Kłodawa. Dzięki funkcjonującym liniom komunikacyjnym mieszkańcy Gminy Kłodawa będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół oraz placówek zdrowia.

Przebudowa drogi w m. Bierzwienna Długa Kolonia – Kłodawa z dofinansowaniem ze środków RFIL

Email Drukuj PDF

tablica nr1

Strona 1 z 2

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki