Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Miasto - Organizacje Pozarządowe

Email Drukuj PDF

RAO.524.1.2013

Zarządzenie Nr 70/2013

Burmistrza Kłodawy

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku.

Poprawiony: czwartek, 25 lipca 2013 14:12 Więcej…
Email Drukuj PDF

 

 

Poprawiony: środa, 24 kwietnia 2013 12:40
Email Drukuj PDF

Szczegóły konkursu w poniżej zamieszczonym ogłoszeniu i BIP pod adresem: http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=907

Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 11:36
Email Drukuj PDF

Szczegóły konkursu w poniżej zamieszczonym ogłoszeniu i BIP pod adresem: http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=986

Poprawiony: środa, 10 kwietnia 2013 11:38 Więcej…
Email Drukuj PDF
  1. Zgodnie z programem współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Organizacja zbiórek żywności i jej dystrybucja”.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
  4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik.
Poprawiony: środa, 25 kwietnia 2012 08:54

Strona 5 z 8

Życie w Kłodawie Organizacje pozarządowe, granty

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki