Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Walne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie

Email Drukuj PDF

01- DSC1053W dniu 12 lutego 2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie, w którym wzięli udział delegaci GSW w Kłodawie z obszaru jej działania. Obradom przewodniczył Prezes GSW w Kłodawie Pan Zygmunt Kubiak oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów Pani Krystyna Kacprzak.
W spotkaniu udział wzięli również:


1.Pan Piotr Skórka – przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie Inspektorat Terenowy w Kole,
2.Pan Robert Olejniczak – Burmistrz Kłodawy,
3.Pan Jerzy Cichocki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie,
4.Pan Piotr Michalak – Dyrektor Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie,
5.Pan Piotr Chojnacki – podinspektor ds. Ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.
Przedmiotem Zgromadzenia było omówienie zakresu robót melioracyjnych, jakie zostały wykonane w roku 2013 w rejonie działania GSW w Kłodawie wraz z kosztami wykonania tych prac.
Ponadto przedstawiony został przez Prezesa GSW w Kłodawie plan robót melioracyjnych na rok 2014 wraz z planem budżetowym działania GSW w Kłodawie w roku 2014.
Działania GSW w Kłodawie na rok 2014 dostosowane zostały do możliwości finansowych Spółki. W tym celu delegaci podjęli m.in uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej z 1 hektara zmeliorowanych gruntów, jaką właściciele gospodarstw rolnych zobowiązani są do wpłaty na rzecz spółki w roku 2014. Zgodnie z uchwałą stawka opłaty została określona na poziomie 24 zł od 1 ha gruntów zmeliorowanych, według następującego podziału: 17 zł gotówką plus 7 zł udział własny właścicieli gruntów. W ramach udziału własnego właściciele gruntów zobowiązani są do zagospodarowania i rozplantowania, powstałego w trakcie odmulenia rowów, urobku.
Ponadto w roku 2014 planowane jest uzyskanie przez GSW w Kłodawie dotacji z budżetu Gminy Kłodawa, z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetu Starostwa Powiatowego w Kole.
Udzielone dotacje zostaną przeznaczone na wykonanie prac konserwacyjnych takich jak: odmulenie rowów melioracyjnych, odkrzaczenie i odchwaszczenie rowów melioracyjnych.
Należy podkreślić, że zebrani delegaci pozytywnie odnieśli się do przedłożonych przez Zarząd Spółki sprawozdań z wykonania oraz sprawozdań finansowych z działalności spółki za rok 2013. Ponadto plan robót konserwacyjnych na rok 2014 na sieci drenarskiej przedłożony przez Zarząd GSW w Kłodawie został pozytywnie zaakceptowany przez Delegatów. Brak zastrzeżeń oraz pozytywne opinie delegatów co do działalności spółki wpłynęły na jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie.
Pozytywne opinie na temat działalności GSW w Kłodawie wraził Burmistrz Kłodawy Pan Robert Olejniczak. W ocenie Burmistrza Kłodawy GSW w Kłodawie wykonała znaczny zakres robót zaplanowanych na rok 2014 pomimo skromnego budżetu. Burmistrz zaznaczył, że oprócz swoich podstawowych działań, GSW w Kłodawie uczestniczyła również w pracach ziemnych zewnętrznych firm, które prowadziły inwestycje w obszarze działania spółki a w trakcie których mogło nastąpić uszkodzenie sieci drenarskiej. Działania te pozwoliły w dużej mierze zadbać aby ewentualne uszkodzenia sieci drenarskiej zostały w sposób prawidłowy naprawione. Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Kłodawy pogratulował Zarządowi GSW w Kłodawie wykonanej pracy oraz udzielił pełnego wsparcia ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie.

Foto relacja:

Życie w Kłodawie Środowisko Walne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki