Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Okólnik dot. pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu swoich nieruchomości

Email Drukuj PDF

Burmistrz Kłodawy informuje, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa właściciele nieruchomości zobowiązani są pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu swoich nieruchomości poprzez opróżnienie zbiornika bezodpływowego przez podmiot mogący świadczyć taką usługę.

Ustalona częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe wynosi, co najmniej jeden raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem, iż zbiorniki bezodpływowe muszą być opróżniane z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia. Na okoliczność opróżniania zbiorników bezodpływowych właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać umowy na wykonanie usługi oraz dowody płacenia za taka usługę. 

Wykaz firm mogących opróżniać zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Kłodawa:

 • Zakład Wodociągów i kanalizacji w Kłodawie
  ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa
  Tel. 63 27 30 761
 • Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
  ul. Cegielniana 15 62-650 Kłodawa
  63 27 31 712
  63 27 30 818
 • P.H.U. Krys-Pol Krystyna Balcer
  Dąbrówka 21, 62-650 Kłodawa
  Tel. 63 263 16 74
  609 330 935


Jednocześnie informuje się, iż Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa przewiduje kontrole posesji, mające na celu sprawdzenie sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości.
Osoba do kontaktu: Piotr Chojnacki tel. 63 27 30 622, wew. 120

Życie w Kłodawie Środowisko Okólnik dot. pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu swoich nieruchomości

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki