Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

"Nasz Rzepak" - Spotkanie nauki z praktyką

Email Drukuj PDF
Spotkanie nauki z praktyką.

17 maja br. w Kłodawie odbyło się III Święto Kwitnącego Rzepaku połączone z IV Powiatowymi Spotkaniami z Folklorem.

Imprezę zorganizowano dzięki połączeniu sił Urzędu Miasta Kłodawy, Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku. Patronat honorowy nad imprezą objął marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
Obchody święta rozpoczęły się wizytą na poletkach doświadczalnych założonych i pielęgnowanych przez KHBC. Można było na nich oglądać nowe, ciekawe odmiany rzepaku oferowane m.in. przez HR Strzelce, KWS, HR Smolice oraz porozmawiać z producentami i dystrybutorami nasion. Zabiegi ochronne na poletkach przeprowadzone były środkami firmy Makteshim Agane.

O uprawie i chorobach rzepaku


Zwieńczeniem części polowej było seminarium naukowe pod wiodącym tytułem „Gleba+Rzepak+Słońce=Energia", które odbyło się w sali konferencyjnej Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie. Głównym sponsorem tej części imprezy było Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Część seminaryjną poprowadził Roman Białachowski, członek zarządu KZPR, który przedstawił aktualną sytuację na rynku rzepaku.
Prof. Iwona Bartkowiak-Broda z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, członek honorowy KZPR, scharakteryzowała najczęściej uprawiane odmiany rzepaku. Jej zdaniem, w Polsce uprawia się zbyt mało odmian heterozyjnych, które zapewniają wyższe plony, przez co ich uprawa jest bardziej opłacalna.
Dr Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin omówił choroby rzepaku. Według prelegenta, zakres dostępnych fungicydów pozwala na zachowanie plantacji w dobrej kondycji i osiąganie wysokich plonów. O możliwości ekologicznej uprawy rzepaku mówiła z kolei dr Jolanta Kowalska z IOR w Poznaniu. Jak podkreśliła, rzepak jest znany jako roślina wymagająca intensywnych nakładów, przez co jego uprawa ekologiczna jest dyskusyjna. Jednakże podejmowane próby wykazały, że możliwe jest osiągnięcie w uprawie ekologicznej plonów na poziomie 50 procent uprawy konwencjonalnej. Przy założeniu otrzymania wyższych cen za produkt ekologiczny, być może taka uprawa będzie w przyszłości opłacalna.

Nasz Rzepak
Prezentowane na polach pokazowych nowe odmiany rzepaku cieszyły się dużym zainteresowaniem kłodawskich rolników.
Tadeusz Sobczak, przedstawiciel firmy Maktheshim-Agan, przedstawił nowości w ofercie firmy. W związku z zakazem stosowania herbicydów opartych na alachlorze firma wprowadziła do obrotu preparaty zawierające metazachlor. Oprócz tego firma proponuje do zwalczania chwastów jednoliściennych graminicyd Agil i Leopard. Proponowanefungicydy do zwalczania chorób to: Orius, Zamir.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia prezentacja, dotycząca biopreparatów EM. Poprawiają one właściwości gleby oraz zapewniają lepszą kondycję roślin. Biopreparaty pozwalają również na ograniczenie nawożenia mineralnego poprzez uczynnianie składników pokarmowych będących dostępnymi dla roślin.nasz rzepak
Jolanta Calemba i Krzysztof Rogaczewski - tegoroczna królewska para w asyście Romama Bialachowskiego, przedstawiciela KZPR oraz Józef a Chudego, Burmistrza KłodawyKrólewska para wybrana


Główna część uroczystości odbyła się na stadionie. - Ziemia kłodawska jest kolebką produkcji nasion buraka cukrowego. Po roślinach zbożowych rzepak zajmuje pierwszorzędną rolę. Jest to wszechstronna roślina, pożądana w płodozmianie - mówił burmistrz Kłodawy Józef Chudy, który wraz z Romanem Białachowskim dokonał oficjalnego otwarcia. - To spotkanie jest warte poparcia - mówił senator RP Ireneusz Niewiarowski. - Jest ważne nie tylko dla producentów i przetwórców, ale i dla mieszkańców tej gminy. Tu spotykają się naukowcy z praktykami. W ubiegłym roku życzyłem, by to święto z regionalnego stało się krajowym - i tak się stało. Chciałbym, żeby były to spotkania rangi europejskiej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Bolesław Maćkowiak zastępca dyrektora departamentu rolnictwa i rozwoju wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Mariusz Ciszak, asystent wojewody wielkopolskiego oraz Andrzej Tomczyk, sekretarz powiatu.
Tradycją imprezy jest koronacja królowej i króla rzepaku. W tym roku zostali nimi: Jolanta Galemba z Kiełczewa w gminie Koło, prowadząca z mężem Leszkiem gospodarstwo o powierzchni
295 ha, w którym uprawa rzepaku zajmuje jedną trzecią areału, oraz Krzysztof Rogaczewski, kierownik gospodarstwa KHBC Straszków.
Koronację uświetnił występ uczniów z Kłodawskiego Zespołu Szkół nr 2. Na zakończenie, w ramach IV Powiatowych Spotkań z Folklorem, uczestnicy III Święta Rzepaku mogli podziwiać występy artystyczne ludowych zespołów pieśni i tańca.

Magdalena Bodył
Źródło: Nasz rzepak (lipiec/sierpień 2009)


Życie w Kłodawie Środowisko "Nasz Rzepak" - Spotkanie nauki z praktyką

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki