Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Zbiórka zużytych baterii w roku 2007

Email Drukuj PDF
W dniu 22 lutego 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole zostały ogłoszone wyniki konkursu pn. „Zbiórka zużytych baterii w roku 2007”. Była to już III edycja programu „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII”.
W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych na czele ze Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem, Panem Jackiem Nowaczykiem – Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także przedstawiciele władz gminnych powiatu kolskiego, w tym Burmistrz Kłodawy Józef Chudy.
Pozostałymi uczestnikami spotkania byli:
  • - Pani Katarzyna Starzyk – Starszy specjalista ds. ochrony środowiska z Zakładu Gospodarki Odpadami Nr 2 z Tarnowa. Zakład ten reprezentuje Spółdzielnię Pracy AGRO – FILM w Warszawie – odbiorcę zużytych baterii,
  • - Pan Andrzej Traliszewski – przedstawiciel Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole – przedsiębiorstwo prowadzące na terenie powiatu kolskiego zbiórkę zużytych baterii,
  • - przedstawiciele mediów lokalnych.
Głównym organizatorem spotkania była Pani Bożena Dominiak – Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” i jednocześnie pełniąca funkcję Wójta Gminy Grzegorzew.
Organizatorem Konkursu „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII” jest Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny” w Kole a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Kole Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zasady Konkursu.
Uczestnikami Konkursu są szkoły i przedszkola, które przesłały kartę zgłoszeniową do biura Związku i oddały baterie do punktu odbioru czyli do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kole. Przy odbiorze zużytych baterii od placówki oświatowej Miejski Zakład Usług Komunalny wystawiał pokwitowanie, które zwierało masę zużytych baterii. Następnie Kapituła Konkursu przeprowadziła ocenę wyników na podstawie przesłanych kart zgłoszeniowych oraz dokumentów potwierdzających odbiór baterii. Przy ocenie wyników brana była pod uwagę ilość zebranych baterii przez placówkę oświatową w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły lub przedszkola. Zebrane baterie zostały przekazane do Spółdzielni Pracy „AGRO - FILM”, gdzie zostały poddane unieszkodliwieniu.

Efektem przeprowadzonego konkursu w roku 2007 było zebranie 1641 kg zużytych baterii.
Dzięki dzieciom i młodzieży te niebezpieczne odpady nie trafiły na składowisko odpadów komunalnych razem z innymi odpadami komunalnymi, ale zostały przekazane odpowiednim instytucjom gdzie poddano je procesom unieszkodliwienia w sposób przyjazny dla środowiska.

Rozstrzygnięcie konkursu.
Konkurs został podzielony na 4 kategorie:
  1. - Najlepsze Przedszkole,
  2. - Najlepsza Szkoła Podstawowa,
  3. - Najlepsza Szkoła Gimnazjalna,
  4. - Najlepsza Szkoła Ponadgimnazjalna.
Nagrody przyznane laureatom I, II, oraz III miejsca zostały ufundowane przez Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny” oraz Starostwo Powiatowe w Kole.
W Kategorii Najlepsze Przedszkole wygrało Samorządowe Przedszkole w Babiaku. Przedszkole to zebrało w przeliczeniu na jednego przedszkolaka 0,96 kg baterii.
W kategorii Najlepsza Szkoła Podstawowa wygrała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem, Gm. Olszówka, zbierając w przeliczeniu na jednego ucznia 0,74 kg baterii.
W kategorii Najlepsza Szkoła Gimnazjalna wygrało Gimnazjum w Grzegorzewie, zbierając w przeliczeniu na jednego ucznia 0,85 kg baterii.
W Kategorii tej III miejsce zajął Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie, zbierając w przeliczeniu na jednego ucznia 0,51 kg baterii. Za zajęcie III miejsca Gimnazjum Nr 2 otrzymało Dyplom oraz nagrody książkowe. Nauczycielem prowadzącym akcję zbiórki była Pani Olga Rogaczewska.
W kategorii Najlepsza Szkoła Ponadgminazjalna wygrał Zespół Szkół Technicznych w Kole.

Pozostałym szkołom zostały wręczone dyplomy za udział w Konkursie „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII”, w tym z terenu Gminy Kłodawa dyplomy takie uzyskały:
  • - Szkoła Podstawowa im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej,
  • - Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie Szkoła Podstawowa,
  • - Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie Szkoła Podstawowa.
Życie w Kłodawie Środowisko Zbiórka zużytych baterii w roku 2007

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki