Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Informacja dotycząca unieszkodliwiania odpadów.

Email Drukuj PDF
Urząd Miasta i Gminy Kłodawa przedstawia poniżej odpowiedni sposób unieszkodliwiania niektórych rodzajów odpadów:
  • a) Zużyte baterie oraz zużyte akumulatory.
Zbiórka zużytych baterii odbywa się w następujących szkołach:
Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie,
Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie,
Szkoła Podstawowa w Lubońku,
Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej,
Szkoła Podstawowa w Górkach,
Gimnazjum Nr 3 w Rysinach.
W szkołach tych rozmieszczone są specjalne pojemniki, do których należy wrzucać zużyte baterie. Zużyte akumulatory można oddawać w punktach sprzedaży akumulatorów, również w momencie dokonywania zakupu nowego akumulatora należy zużyty akumulator dostarczyć do sprzedawcy. W przypadku nie dostarczenia akumulatora podczas kupna nowego, kupujący ponosi dodatkowe koszty zakupu.

  • b) Odpady wielkogabarytowe.
Odpady te jest zobowiązany odbierać przedsiębiorca z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Sposób realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych należy uzgodnić z odpowiednim przedsiębiorcą.

  • c) Odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin używanych w produkcji rolniczej.
Odpady z tej kategorii jest zobowiązany odbierać sprzedawca środków chemicznych.

  • d) Worki po nawozach mineralnych.
Odpady te zobowiązany jest odbierać sprzedawca nawozów mineralnych.

  • e) Przeterminowane leki.
W przypadku posiadania tego typu odpadów, należy je dostarczyć do aptek w celu ich unieszkodliwiania.

  • f) Azbest.
Azbest należy do odpadów niebezpiecznych. W związku z tym podlega on ściśle określonym regułom unieszkodliwiania. Właściciel nieruchomości, który zamierza usunąć azbest ze swojej posesji jest zobowiązany do zawarcia umowy na unieszkodliwienie azbestu z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Informacja na temat przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie jest dostępna w Starostwie Powiatowym w Kole.
Życie w Kłodawie Środowisko Informacja dotycząca unieszkodliwiania odpadów.

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki