Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Okólnik o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Email Drukuj PDF

Kłodawa, dn. 12 czerwca 2014r

O K Ó L N I K

            Burmistrz Kłodawy informuje, iż na terenie gminy Kłodawa w miesiącu lipcu 2014 roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

 

Inwentaryzacja obejmować będzie:

- fizyczną inwentaryzację miejsc wykorzystywania wyrobów zawierających azbest wraz z oceną rodzaju, ilości, stanu technicznego wyrobów zawierających azbest i miejsca wykorzystywania wyrobów zawierających azbest wraz z podaniem numeru działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez firmę:

Project4Eco, 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5.

Celem inwentaryzacji jest określenie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłodawa oraz zaplanowanie środków finansowych, potrzebnych na ich unieszkodliwienie. Dane uzyskane w trakcie inwentaryzacji zostaną wprowadzone do bazy azbestowej.

Zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o weryfikację danych sporządzanych przez Wykonawcę usługi w trakcie spisu z natury ( zgodność ze stanem faktycznym).

W przypadku, gdy Wykonawca usługi nie przeprowadzi na terenie Państwa nieruchomości inwentaryzację do dnia 31 lipca, proszę o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 63 27 30 622, wew. 120

Osoba do kontaktu: Piotr Chojnacki

                                                                                              /-/ Burmistrz Kłodawy

Otrzymują:

  1. Sołtysi wg. Rozdzielnika
  2. A/a
Życie w Kłodawie Środowisko Okólnik o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki