Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny

Email Drukuj PDF
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie podaje do wiadomości, iż trwają prace związane z Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny na lata 2009-2012 wraz z perspektywą na lata 2013-2016. Jednocześnie UMiG w Kłodawie informuje, iż z treścią Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pokój nr 13, w godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziałek - piątek) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=568

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowego opracowania można składać w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia pod adresem: Związek Międzygminny Kolski Region Komunalny, ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło. Formularz do składania powyższych uwag i wniosków można pobrać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pokój nr 13, w godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziałek - piątek) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=568
Życie w Kłodawie Środowisko Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki