Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska tzw.opłaty marszałkowskiej

Email Drukuj PDF
Wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska tzw.„opłaty marszałkowskiej”.

Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska, każdy podmiot korzystający ze środowiska wnosi do urzędu marszałkowskiego opłatę za korzystanie ze środowiska.
Jedną z form korzystania ze środowiska jest deponowanie odpadów na składowiskach.
W roku bieżącym stawka za deponowanie odpadów komunalnych zmieszanych wynosi 15,71 zł za tonę a za odpady komunalne segregowane i odpady opakowaniowe od 15,71 do 25,96 zł za tonę.
Od 1 stycznia 2008 r. stawki te istotnie wzrosną do 75 zł za tonę (na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz. U. nr 106 poz. 723).

W związku z powyższym z dniem 1-go stycznia 2008 roku wzrasta o kilkadziesiąt procent opłata za wywóz śmieci na składowiska odpadów komunalnych, w tym na składowisko odpadów w Zbójnie.


Zmiana ta została wprowadzona w celu ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych wywożonych na składowiska. Oczekiwaniem ustawodawcy jest aby to narzędzie finansowe wymusiło na podmiotach, a tym samym na właścicielach nieruchomości jako wytwórców odpadów, większe zaangażowanie we wprowadzanie systemów selektywnego zbierania tych odpadów i wysortowanie ze strumienia odpadów komunalnych maksymalnie dużych ilości odpadów opakowaniowych nadających się do dalszego gospodarczego wykorzystania.

PAMIĘTAJ !!!

Za odbiór wysortowanych odpadów przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia nie trzeba płacić.
Życie w Kłodawie Środowisko Wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska tzw.opłaty marszałkowskiej

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki