Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Narodowy Konkurs Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem honorowym Prezydenta RP 2012

Email Drukuj PDF

W dniu 10 lutego 2012 roku w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji wręczenia Certyfikatów w ramach Narodowego Konkurs Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem honorowym Prezydenta RP.
Konkurs ten opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. W roku 2012 w ramach Konkursu została ustanowiona nowa kategoria „Sołectwo Przyjazne Środowisku”.
W ramach tego konkursu zostało zgłoszone sołectwo Pomarzany Fabryczne. Sołectwo to w roku 2008 powołało Grupę Odnowy Miejscowości, która postawiła sobie takie cele jak:

  • - podniesienie standardu życia i pracy na wsi,
  • - podniesienie atrakcyjności turystycznej,
  • - zwiększenie troski o stan środowiska naturalnego,
  • - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,
  • - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
  • - zachowanie dziedzictwa kulturowego,


Grupa Odnowy Miejscowości opracowała Plan Odnowy Miejscowości, dzięki któremu wykonano remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych. W celu uatrakcyjnienia miejscowości mieszkańcy zrealizowali projekt pod nazwą „Rodzinny Park Rozrywki ALFA”. Ponadto dzieci i młodzież corocznie uczestniczą w akcjach proekologicznych takich jak „Sprzątanie Świata”, Gminna Olimpiada Ekologiczna, zbiórka ZSEiE.
Kapituła Konkursu doceniła wkład jaki mieszkańcy sołectwa wnieśli w zaangażowanie w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. W dniu 10 lutego 2012 roku Sołectwo Pomarzany Fabryczne otrzymało certyfikat „Sołectwo Przyjazne Środowisku”. Wręczenia certyfikatu oraz statuetki dokonał Premier Józef Oleksy na ręce Sołtysa Pomarzan Fabrycznych Pani Wiesławy Olczyk. Ponadto na uroczystej Gali Gminę Kłodawa reprezentowali Burmistrz Kłodawy Józef Chudy, Radny Rady Miejskiej w Kłodawie Grzegorz Siwiński oraz podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie Piotr Chojnacki.

 

Życie w Kłodawie Środowisko Narodowy Konkurs Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem honorowym Prezydenta RP 2012

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki