Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian

Kontrola posiadanych umów na na wywóz odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych.

Email Drukuj PDF
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. W związku z tym, Urząd Miasta i Gminy Kłodawa informuje, że w miesiącu styczniu rozpoczęły się kontrole osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Podczas kontroli należy przedstawić właściwą umowę oraz dowody płacenia za takie usługi.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w Gminie Kłodawa dowody płacenia za usługi dotyczące usuwania odpadów komunalnych winny być zgodne z ustaloną częstotliwością wywozu. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustalono następująco:
  • odpadów stałych, co najmniej jeden raz na tydzień dla zabudowy wielolokalowej, a z pozostałych nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu,
  • nieczystości ciekłe ( z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe ) co najmniej raz na 2 miesiące, z tym, że nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia.


Życie w Kłodawie Środowisko Kontrola posiadanych umów na na wywóz odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych.

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki